Πορτάκια με Ταμπλά - Egger
Omicron
1040-9014
Πλαίσιο 8εκ.
Ταμπλάς οριζόντια νερά.
Omicron 1040-9014 Πλαίσιο 8εκ. Ταμπλάς οριζόντια νερά.
Xi
1040-9013
Πλαίσιο 8εκ.
Το μισό τζάμι.
Xi 1040-9013 Πλαίσιο 8εκ. Το μισό τζάμι.
Mu
1040-9012
Πλαίσιο 6εκ.
Mu 1040-9012 Πλαίσιο 6εκ.
Lambda
1040-9011
Πλαίσιο με κάθετα νερά & ταμπλάς με οριζόντια νερά.
Lambda 1040-9011 Πλαίσιο με κάθετα νερά & ταμπλάς με οριζόντια νερά.
Kappa
1040-9010
Χερούλι φάλτσο.
Kappa 1040-9010 Χερούλι φάλτσο.
Iota
1040-9009
Πλαίσιο 8εκ.
Iota 1040-9009 Πλαίσιο 8εκ.
Theta
1040-9008
Πλαίσιο 8εκ. με ενσωματωμένο πόμολο χούφτα.
Theta 1040-9008 Πλαίσιο 8εκ. με ενσωματωμένο πόμολο χούφτα.
Eta
1040-9007
Μελαμίνη με σκοτίες.
Eta 1040-9007 Μελαμίνη με σκοτίες.
Zeta
1040-9006
Ταμπλάς που προεξέχει.
Zeta 1040-9006 Ταμπλάς που προεξέχει.
Epsilon
1040-9005
Πλαίσιο 8εκ.
Ταμπλάς με σκοτίες.
Epsilon 1040-9005 Πλαίσιο 8εκ. Ταμπλάς με σκοτίες.
Delta
1040-9004
Χερούλι χούφτα
Delta 1040-9004 Χερούλι χούφτα
Gamma
1040-9003
Κάθετο πλαίσιο 8εκ.
Οριζόντιο πλαίσιο 4εκ.
Gamma 1040-9003 Κάθετο πλαίσιο 8εκ. Οριζόντιο πλαίσιο 4εκ.
Beta
1040-9002
Πλαίσιο 6εκ. - ένωση με φάλτσο
Beta 1040-9002 Πλαίσιο 6εκ. - ένωση με φάλτσο
Alpha
1040-9001
Πλαίσιο 8εκ.
Alpha 1040-9001 Πλαίσιο 8εκ.